Poprašovací prášky minerální

přírodní produkt z uhličitanu vápenatého

Popis

 • anorganický
 • nerozpustný ve vodě
 • vhodný pro všechna zařízení, pracující se vzduchem
 • není citlivý na vlhkost
 • nízké dávkování a nižší spotřebu
 • neomezená expirace při správném skladování v původním uzavřeném obalu
 • není nebezpečný ve smyslu příslušných předpisů

upravený přírodní produkt na bázi uhličitanu vápenatého

Popis

 • vynikající antistatické vlastnosti
 • dostupný ve 4 stupních hrubosti zrna
 • extrémně hladký
 • vhodný pro všechna zařízení, pracující se vzduchem
 • neomezená expirace při správném skladování v původním uzavřeném obalu
 • není nebezpečný ve smyslu příslušných předpisů