Ekologie

EKOLOGIE

Eco-friendly Toyo InkPři výběru produktů se vždy snažíme, nabídnou nejenom technologický a ekonomický, ale v neposlední řadě též ekologický přístup, aby zájemce o tzv. zelenou polygrafickou produkci nalezl v našem sortimentu vždy tuto alternativu materiálů a technologií.
Výrobci strojů přicházejí s technologiemi pro snížení makulatury a úspory papíru, odstranění nebo snížení kontaminace ovzduší barvovou mlhou, práškem, ozonem a organickými těkavými látkami (VOC). Proto již několik let nabízíme zákazníků barvy a čističe s označením VOC FREE. Jedná se konkrétně o vegetabilní tiskové barvy TOYO NEX NV 100.

Carbon OffsetKe zmenšení ekologické zátěže přispívá ofsetový tisk s redukovaným množstvím IPA, popřípadě úplně bez IPA. Dlouhodobě se snažíme nabízet kvalitní stabilizátory vlhčení umožňující tisk s minimálním množstvím IPA nebo tzv. ALCOHOL FREE. V tomto ohledu nejlepších výsledků dosahuje technologie bezvodého ofsetu s tiskovými deskami TORAY, nebo maloformátové DI tiskové stroje s osvitem desek CLARITY WL2, PRESSTEK. U DI tiskových strojů je také eliminován problém s likvidací odpadů vzniklých při zpracování tiskových desek vyvoláváním a oplachem. I proto se již dlouhodobě s našimi partnery věnujeme propagaci a rozvoji této mimořádné tiskové technologie.

 

SonoraPodobný benefit nabízí i bezprocesní tiskové desky a to především KODAK SONORA XP. Tam kde je tato deska ekonomicky náročná, doporučujeme alespoň přechod na nízkochemické zpracování termálních tiskových desek KODAK 400 xLo systém, nebo bezchemické tiskové desky KODAK TRILLIAN SP .

 


Eco friendlyJiž několik let se spolu s výrobcem barev TOYO snažíme prosazovat na našem trhu inovativní technologie sušení barev tzv.  HUV nebo LE UV, nebo též LED UV. Všechny tyto technologie vznikly za přispění fy. TOYO a jedním z hlavních důvodů pro jejich vývoj byly regulace emisí ozónu při použití UV lamp v ofsetu. Dnes nabízíme kompletní sortiment barev pro tiskové stroje KOMORI pod označením TOYO KHS V3 a TOYO LPC V2 pro ostatní  HUV tiskové stroje.

 

EuPIAStejné důvody vedly k vývoji EB tunelů a vývoji nízkomigračních EB barev pro tisk potravinových obalů dle evropské legislativy s označením EXCURE 20000 EB FOOD a EXCURE 30000 EB FOOD. Firma TOYO ARETS momentálně nabízí kompletní sortiment barev pro všechny technologie EXC20000 M FOOD a EXC30000 M FOOD pro ofset, nebo  EXCURE 50000 M STERAFLEX FOOD pro flexotisk v nízkomigrační verzi pro výrobu potravinových obalů.

Jelikož ekologický přístup nespočívá v jednotlivostech vytržených z kontextu, tedy ve výběru materiálů, snažíme se zákazníkům vycházet vstříc při jejich snaze o lepší organizaci výroby, dodržování standardů a přípravě ekologických auditů a certifikátů.  
Ekologický aspekt lze nalézt i v naší snaze dodávat jen vysoce kvalitní materiály od renomovaných výrobců, protože jenom taková úspora přispívá k ochraně životního prostředí.