Vlastnosti

  • Velká výdržnost při vysokorychlostním heatsetovém tisku
  • Jednotné kvalitu tisku a nárůstu tiskového bodu na obou stranách obvodu gumy
  • Hydrofilní povrch podporuje  tisk s částečnou nebo úplnou redukcí IPA
  • Použitelné i pro archové a malé rotační aplikace
  • Rychlé a snadné upínání
  • lepší odolnost proti bobtnání vlivem vlhčícího roztoku
  • nová Air2 technologie

Technická data

  • tloušťka 1,69 a 1,95 mm
  • barva modrá
  • 1,350 KPa: 0.210 mm ± 0.03 mm