Antimikrobiální disperzní laky Galaxy Lock3

Disperzní lak Lock 3 funguje na přirozených fotodynamických procesech. Jedná se o patentovaný a bezpečný disperzní lak, který obsahuje účinnou látku aktivovanou působením okolního nebo umělého světla.
Pro získání fotodynamického procesu potřebuje náš antivirový a antibakteriální lak pouze světlo a kyslík: v úplné tmě tento proces neprobíhá, je okamžitě reaktivován, když je dodáno světlo.
Je aktivován přirozeným i umělým světlem. Čím vyšší je intenzita světla, tím rychlejší je sterilizační proces a tím více patogenů je usmrceno. Kyslík, nezbytný k provedení tohoto procesu, je odebírán z našeho okolí.

Účinný ochranný povlak Lock 3 pro antimikrobiální tiskové výrobky byl vyvinut ve spolupráci s výzkumnou skupinou ve Fakultní nemocnici v Řezně. Známý Fraunhoferův institut (IVV Mnichov) testoval a potvrdil působení a účinnost povlaku v souladu s DIN ISO22196.
Antivirový lak Lock 3 s antibakteriálním účinkem přesvědčí nejen svým přirozeným způsobem působení, ale také dlouhodobou účinností.
S dostatečným světlem a kyslíkem je antivirový povlak trvale aktivní. Je účinný nejen v době aplikace, jako je tomu u konvenčních dezinfekčních prostředků. Antivirový povlak působí až 12 měsíců.

17. 06. 2020