Bezvodý ofset (waterless, aqualess offset)

Dlouhodobě se snažíme informovat naše zákazníky o nesporných přednostech - lepší vybarvení, vyšší rozlišení tisku, ostřejší tiskový bod a menší nárůst tiskového  bodu - bezvodého ofsetu. Nejedná se sice o žádnou novinku, ale teprve dnes díky novým a zcela unikátnám produktům některých našich dodavatelů - TORAY, TOYO, CLASSIC COLOURS - může být v některých ohledech zdatným konkurentem a v oblasti kvality tisku nedostižným vzorem pro klasické i digitální technologie !