Potahy válců

SUPER BLUE

Popis

 • antiobtahovací systém vyvinutý americkou společností PRI Super Blue Technology
 • omezuje rozmazávání a poškrábání tisku při předávání archu mezi jednotlivými tiskovými agregáty
 • systém je možno aplikovat na všechny druhy archových ofsetových strojů
SUPER BLUE

SUPER BLUE 2

Popis

 • inovovaná verze Super Blue
 • obsahuje navíc metalická vlákna, která zároveň odvádějí statickou elektřinu z povrchu archu strečová látka je nahrazena výrazně tenčí sítí
 • vyznačuje se podstatně vyšší kluzností
 • od roku 1998 standard na archových strojích Heidelberg
SUPER BLUE 2

ICP PAPER

Popis

 • zvyšující se rychlost ofsetových tiskových strojů má za následek, že tiskové archy se dostávají mezi přenášecí válce ještě dříve než barva zaschne
 • pro předcházení a řešení problémů se špiněním a přibýváním barvy na přenášecích válcích
 • papír ze speciální povrchovou úpravou
 • vyjímečný povrchu garantuje velmi vysokou kvalitu tisku a redukuje ztrátu papíru na minimum
 • levnější předchůdce ICP fólií
 • snadné uchycení na přenášecí válce všech tiskových strojů

Typ S  (hrubost 125 µm)
Typ L (hrubost 150 µm)
1110 mm  (šířka) x 20m role

ICP PAPER

ICP FOIL

Popis

 • zvyšující se rychlost ofsetových tiskových strojů má za následek, že tiskové archy se dostávají mezi přenášecí válce ještě dříve než barva zaschne
 • pro předcházení a řešení problémů se špiněním a přibýváním barvy na přenášecích válcích
 • polyesterový fim dodávaný ve dvou verzích - samolepící nebo nelepící
 • vyjímečný povrchu garantuje velmi vysokou kvalitu tisku a redukuje ztrátu papíru na minimum
 • vyšší výdržnost než papíry
 • může být znovu použít
 • nutné pravidelné čištění
 • snadné uchycení na přenášecí válce všech tiskových strojů

 

Typ S  (hrubost 50 µm)
Typ L (hrubost 200 µm)
1050 mm nebo 1000 mm (šířka) x 50m role

ICP FOIL

SUPER ICP FOIL GREEN

Popis

 • zvyšující se rychlost ofsetových tiskových strojů má za následek, že tiskové archy se dostávají mezi přenášecí válce ještě dříve než barva zaschne
 • pro předcházení a řešení problémů se špiněním a přibýváním barvy na přenášecích válcích
 • speciální povrchová úprava z pryskyřic
 • 2-4krát delší výdržnost než původní ICP fólie
 • ideální při tisku na kartonu nebo bezvodým ofsetem s větším odběrem barev ekonomicky nejvýhodnější vzhledem k vyšší výdržnosti
 • snadné uchycení na přenášecí válce všech tiskových strojů
 • může být znovu použít
 • nutné pravidelné čištění

 

Typ  S  (hrubost 50 µm)
Typ M (hrubost 125 µm)
Typ L (hrubost 200 µm)
1050 mm nebo 1000 mm (šířka) x 50m role

SUPER ICP FOIL GREEN