Tisková chemie VEGRA

Tisková chemie VEGRA

Oblast specializované tiskové chemie byla dlouhodobě řešena výhradně spoluprací s německou firmou VEGRA . Sortiment firmy v oblasti tiskové chemie je možno rozdělit do čtyř základních segmentů, tj. na vlhčicí roztoky pro kotoučové i archové tiskové stroje, disperzní laky, čisticí prostředky a na pomocné přípravky pro zlepšení technických podmínek tisku, zvlášť v případě náročných a technicky komplikovaných zakázek.

Ve firmě byla rozpracována myšlenka technologie, která vede k tisku bez alkoholu a jejíž praktickou realizaci ve spojení s hardwarem (válce) i softwarem (vlhčicí roztoky) převzala sesterská společnost Easylac. Vzhledem k stále se zvyšujícím požadavkům našich zákazníku jsme v některých segmentech bohužel museli hledat nové partnery, což se nám konkrétně v oblasti disperzních laků podařilo již v roce 2008 s firmou PROLAC a v oblastech vlhčících roztoků a čistících prostředků s holandskou firmou ATECE. Momentálně proto nabízíme od firmy VEGRA pouze kompletní sortiment pomocných přípravků pro zlepšení kvality tisku a pro kvalitní péči o tiskové stroje a materiály.