Tisková chemie ATECE

Tisková chemie ATECE

Právě dlouholeté zkušenosti s prodejem vlhčících přípravků nám pomohly při hledání nových partnerů a výrobců těchto produktů. Již od prvních testů a zkoušek výrobků od firmy ATECE u zákazníků bylo zřejmé, že můžeme i nadále nabízet vysokou kvalitu a výborný servis spojený s péčí o tiskovou vodu, která je nezbytná pro kvalitní rotační i archový ofsetový tisk ve všech variacích.

Můžeme a chceme navázat na naše letité snahy o snižování obsahu IPA ve vlhčení tiskových strojů, bez negativních vlivů na kvalitu tisku, práci tiskařů a vlastnosti tiskových barev. V tomto ohledu se snažíme již dlouhou dobu přizpůsobovat celosvětovým trendům a výrobky řady TenCaSid IQ nám i našim zákazníkům určitě budou pomáhat. Dalším bodem výrobního programu firmy Atece jsou spotřební materiály pro automatické i ruční mytí tiskových strojů včetně mycích tkanin. Vybrané vodou ředitelné produkty jsou certifikovány firmou Fogra i výrobci tiskových strojů. Jako alternativu k mycím rolím pro systémy prepac Baldwin nabízíme výrobky americké firmy Fiberweb, kterou na evropském trhu Atece výhradně zastupuje. Rádi bychom též pomohli našim zákazníkům aplikovat do výrobního procesu nové typy silikonových emulzí s označením TenCaSil a s nimi spojené možnosti ekonomických úspor v rotačním heatsetovém tisku.