TOYO ARETS GRAPHICS

TOYO ARETS GRAPHICS

Dne 25. dubna 2013 byly všechny obchodní podíly Arets International NV prodány Toyo Ink SC Holdings Ltd. Pan Luc Van Doorsselaere CEO společnosti Arets Graphics NV, neočekává podstatné změny v operativním obchodě.

 

Firma Toyo Ink Group patří mezi nejvýznamnější společnosti v sektoru tiskových barev a zaměstnává více než 7000 zaměstnanců po celém světě s obratem 1,9 miliard EUR. Uvedené údaje řadí společnost Toyo Ink Group ve světových statistikách na třetí místo ve výrobě tiskových barev a laků. Toyo Ink Group je výrobcem všech druhů barev a laků: jak na bázi vody, rozpouštědel, olejových emulzí, tak i barev vytvrzovaných UV zářením.

Začleněním skupiny Arets International NV do Toyo Ink Group prostřednictvím avizované akvizice, Toyo Ink Group rozšíří svoji prodejní sít a bude maximalizovat synergie se skupinou Arets International NV za účelem dosažení vrcholní pozice ve značce a první pozici globálního výrobce v tomto segmentu.

Touto iniciativou plánuje společně vytvořená skupina v segmentu UV vytvrzovaných produktů expanzi ročního objemu, ze současného konsolidovaného ročního obratu 120 milionů EUR, obrat 240 milionů EUR v následujících třech létech.

Další výrobní segmenty Toyo Ink Group budou právě tak rozšiřovány a jejich expanze v následujících letech bude s určitostí napomáhat i rozvoji ekologicky orientovaných výrobků, kterých je společnost Toyo Ink Group významným nositelem

Další podrobnější informace: http://schd.toyoinkgroup.com/en/release/2013/13042601.html